Scrolla

Gamifiering

Front Image

“Gamifiering avser transformation av teknik för att bli mer spelliknande, med avsikt att framkalla liknande positiva upplevelser och motivationer som spel gör och påverkar användarnas beteende”

Kärnan i gamifiering är att motivera och engagera användare med hjälp av spelteorier och spelmekanik.

Utöver användning inom handeln har gamifiering även visat stor nytta när det kommer till bland annat arbetsmiljö, utbildning och kompetensutveckling.

Front Image

Det viktigaste är att anpassa gamifiering efter målgruppen eller användaren. Alla spelteorier eller spelmekaniker fungerar olika bra på olika målgrupper.

Ett exempel är att man inte borde använda tävling och konkurrens till en målgrupp som inte är tävlingsinriktad. Här misslyckas många då man ofta anpassar gamifiering till sina egna önskningar eller behov och inte målgruppen.

En enkel fälla kan vara att man håller en tävling eller lotteri för ett pris som belöning.

Front Image

Vi anser att man bör börja med att ta fram ett syfte. “Vad har vi som mål och syfte, vad vill vi uppnå?”

Detta kommer oftast skilja sig från vad syftet och målet för användaren är när man sedan tittar på behov och önskemål hos användaren när det kommer till gamifiering.

Ett exempel kan vara att vårt syfte är att motivera och engagera människor till ett mål. Vad är då något som motiverar vår målgrupp att engagera sig. En ekonomisk vinning? Information och förbättringsförslag? Konkurrens mellan användare eller mot sig själv?

Vad är gamifiering? Hur kan vi använda gamifiering? Hur börjar vi med att gamifiera?

Tidigare Projekt

Våra Tjänster

Vi erbjuder självklart alla de tjänster som ni har behov för inom området gamifiering och IT lösningar, men vi har delat upp våra vanligaste tjänster i tre huvudområden.

Konceptutveckling

Genom workshops och andra arbetsmetoder tar vi tillsammans med er fram koncept utifrån era behov och önskemål.

Rådgivning

Vi tillkommer som en resurs i er organisation eller i ert projekt, där vi bidrar med kunskap och experthjälp efter behov.

Utveckling

Vi sätter ihop ett utvecklingsteam med rätt kompetenser som kan utveckla ert nästa projekt inom gamifiering eller andra spännande lösningar.

Om Oss

Koncepting grundades för att hjälpa företag och verksamheter att skapa koncept och utveckla IT lösningar, främst inom gamifiering, men också inom andra IT områden. Det var ett resultat av ett ökat behov av experter inom området gamifiering.

Vi specialiserar oss på att ta fram idéer och koncept som ska fungera för just er och era användare. Vi samskapar och skräddarsyr lösningen oavsett storlek på projektet tillsammans med er.

Kontakta Oss

Koncepting

Företag

Om du har frågor eller undrar över något så kan ni alltid lämna en fråga här.

Alexander Jakobsson

Projektledare / Konceptutvecklare

alexander.jakobsson@koncepting.se +46 732 642 642

John Andersson

Art Director / Konceptutvecklare

john.andersson@koncepting.se